top of page

Etterspill 5km rundt Maarud gård 1.mai PRESSEMELDING: Arrangør tabbe... løypa 12,5m for kort


Karoline Bjerkeli Grøvdals fantomløp (14.39) underkjent etter AIMS etterkontrollert løype

4987,5m ble løpt, resultater 5km kan ikke godkjennes


NRK.NO/SPORT:


Rekordløpet som samarbeidet med Ullensaker Kisa om løpsavviklingen har nettopp sendt ut følgende pressemelding


PRESSEMELDING REKORDLØPET GARDERMOEN (Maarud, Sør-Odal)

Rekordløpet og Ullensaker/Kisa IL Friidrett har gått sammen for å bidra til å løfte løps- og mosjon miljøet i Norge ytterligere. Målet vårt er å skape økt engasjement og oppmerksomhet om løping for alle; fra mosjonister til eliteutøvere. Dette får vi til gjennom å arrangere en rekke godt tilrettelagte gateløp i tiden fremover. Flere løp skal det bli både på Gardermoen og forhåpentligvis også på Maarud.


Vårens første Rekordløp var opprinnelig planlagt 1. mai i en løype ved Gardermoen i Ullensaker. Denne løypa er oppmålt av internasjonalt sertifisert (AIMS-godkjent, nivå løypemåler, som er en forutsetning for å kunne få godkjent internasjonale og nasjonale rekorder. På grunn av smittevern-reglene i kommunen lot dette arrangementet seg ikke gjennomføre. For å kunne gi et tilbud om løp innenfor smittevern-reglene, valgte vi å flytte arrangementet til Maarud i Sør-Odal, som ligger i Innlandet fylke. Den avgjørelsen ble tatt tirsdag 27. april, altså 4 dager før 1. mai.


Da det var første gang vi arrangerte Rekordløp på Maarud var løypa heller ikke godkjent av AIMS på forhånd. For å hjelpe oss med oppmåling av løypa tok vi kontakt med løypemåler tilknyttet Norsk organisasjon for kondisjonsidrett (KONDIS) som vi har et godt samarbeid med. Målingen av løypa ble gjennomført 27.april. Løypa tilfredsstilte da ikke de internasjonale og nasjonale kravene for rekorder, noe også vi gjorde involverte aktører oppmerksom på.


Rekordløpet ble gjennomført 1. mai med to heat på 5 kilometer og et heat på halvmaraton. Det var mange svært gode prestasjoner, hvor Karoline Grøvdals løp står i en særklasse. I etterkant av løpet ble det stilt spørsmål fra flere aktører og media om dette kan godkjennes som verdensrekord. Prosedyrer og regler for å kunne godkjenne verdensrekorder er heldigvis svært strenge. Det stilles blant annet krav til godkjent løypemåling i forkant, og kontrollmåling i etterkant. Dette må gjøres av sertifiserte løypemålere med A og B-nivå. Det finnes for tiden ingen A-sertifiserte løypemålere i Norge, men det finnes en B-sertifisert som vi tok kontakt med umiddelbart etter løpet var gjennomført. Vedkommende stilte seg positiv til å kontrollmåle løypa samt analysere løpet, og etter en flytur fra andre enden av Norge startet denne prosessen 2. mai.


Ut fra reglene til World Athletics måtte det vært en A eller B klassifisert løypemåler ekstra på stedet som kunne kontrollmålt løypa en gang ekstra gang etter målgang. Det ville vært praktisk umulig for oss som arrangør å få inn en ekstra internasjonal løypemåler med dagens innreise/karanteneregler.


Rapporten fra kontrollmålingen foreligger, og løypa er målt til 4987,5 meter av AIMS.

Det vil si at målingen gjort på forhånd mangler i overkant av 4 meter pr. runde. Til sammen 12,5 meter.


«Det positive oppi dette er at Karoline med sin fart bruker ca 2 sekunder på disse 12,5 meterne og derfor ville vært godt innafor verdensrekord hvis traséen ikke hadde manglet disse meterne. Det er svært viktig for oss å få frem dette poenget, både for hennes selvtillit videre i en OL sesong, og slik at folket skal forstå hvilken utrolig prestasjon dette er” , sier André Hjorteseth i Rekordløpet.


På vegne av Rekordløpet og Ullensaker/Kisa Friidrett ønsker vi å beklage på det sterkeste av Karolines fantastiske prestasjon ikke kan bli godkjent som rekord. Det samme gjelder også alle dere andre som gjorde flotte prestasjoner. Ingenting ville gledet oss mer.


Arrangementet ble satt opp på kort varsel for å gi et tilbud til eliteutøvere i en vanskelig sesong. For ordens skyld: Alle andre formaliteter rundt Karolines løp er ivaretatt.


Dopingkontroll er gjennomført på stedet av Antidoping Norge. Norges Friidrettsforbund ved Magnus Trosdahl, som er ansvarlig for gate/mosjonsløp forteller følgende: “NFIF har i en lengre periode jobbet med WA og AIMS for å utdanne Norske løypemålere med rett sertifisering. Både kurs og kursholder er booket inn, men det siste året med covid-19 har gjort at vi har måttet vente med avvikling. Vi har med oss både KONDIS og flere andre som ønsker å ta denne utdanning. Dette er viktig for å få en felles standard på all måling av løyper. Det er også viktig med tanke på både nasjonale og internasjonale statistikker at standarden er lik.”


105 visninger

Comentarios


bottom of page