top of page

Forus perseløp 20. og 21.mai - når vil det bli åpnet for påmelding?

Oppdatert: 14. mai 2020


5km onsdag kl 20. Idet ny info slippes på Spirits nyhetssider - på minuttet nøyaktig 1 uke før løpsstart - er foreløpig info at vi ikke kan si med sikkerhet når påmelding legges ut.


ARTIKKEL OPPDATERT TORSDAG

Foto: Steffen / Spirit


Intensjon er å sende 3 + 3 løpere avsted pr startskudd med 30 sekunders mellomrom. Start avvikling skjer ved at løpere stilles opp en for en i oppmerket felt. For å holde forskrifter om avstand vil startlister publiseres hvor plassering bestemmes av seeding ordning ved arrangør


Tid løper i det hver løper passerer tidtakermatte.


GPS måling viser at løypa er 2510m. Måling etter internasjonale bestemmelser oppmåling av gateløp (hvor sikkerhetsmargin for mulige snarveier inngår) viser at korrekt distanselengde er noe i overkant 2,5km men tilnærmet presist 2500mArrangør Spirit friidrett vil følge myndigheters sist oppdaterte forskrift for gjennomføring m/ Friidrettsforbundets tilleggsveileder for løp utenfor bane som trolig er klar senest tidlig neste uke


Dersom NFIFs foreløpige strenge tolkning fortsatt står ved lag mhp differensiert løping i felt vil "worst case" for gjennomføring bli å endre fra puljestart hvert 30. sek til å starte enkeltvis hvert 5. sek. Arrangør besitter teknisk utstyr for å håndtere ulike løsningerFriidrettskretsen har lovet at løpet vil bli approbert når Friidrettsforbundets tilsagn foreligger. Siste frist for approbering er 24 timer før start. Veileder for stevneavvikling på bane ble klar i går.


Hvorvidt Spirits spesialdesignede opplegg kan bakes inn i en moderert ny forskrift for elite løp utenfor bane er det springende punkt. Forbundet jobber på spreng for å lage revidert veileder også for løp utenfor baneStart / målorådet ca 200m innover Moseidsletta vil bli et avgrenset lukket område hvor ingen trenere, ledere, evt medier eller publikum vil få tilgang. Kun aktive løpere slippes inn. Slippes 1-3 ikke aktive gjennom sperring indre sone, betyr dette at arrangør plikter fjerne samme 1-3 aktive fra startlinjen. Dette er ett av flere forhold som er omhandlet i lys av smittevern regler


All deltaker info vil fremgå av innbydelse og påmelding som gjøres tilgjengelig samtidig på friidrett.nokondis.no samt på Spirits nyhetsside friidrett www.spirit-friidrett.com


Forhåndsartikler nedenfor viser at kvalifiseringskrav er satt for å kunne søke deltakelse. Etter et seeding system vil arrangør besørge startavvikling slik at forskrift om avstand herunder de satte begrensninger om å løpe i felt ivaretaes

642 visninger
bottom of page