top of page

Høye smittetall, nye retningslinjer - fra og med midnatt torsdag 9. desember


Regjeringen har bestemt å gjeninnføre nasjonale smitteverntiltak. Tiltakene er gjeldende fra og med midnatt torsdag 9. desemberUtdrag fra nasjonale smitteverntiltak


Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.


Sandneshallen ber oss følge disse tiltakene:

 • Alle bruker QR-koden og registrerer besøk.

 • Alle idrettslag/trenere har kontroll på hvem som er i hallen i sine grupper

 • Ingen foreldre med inn i hallen

 • Garderober stengt på kveldstid

 • Maks antall på forskjellige områder, se merking

 • Desinfiser alt utstyr etter dere!

 • Ikke opphold deg/dere i hallen mer enn nødvendig

 • Ikke større grupper enn 20 personer over 20 år

 • Vis hensyn, ta vare på hverandre

 • Hold minimum 1 meters avstand

170 visninger

Comments


bottom of page