top of page

Halvmaraton rundt flyplassen, ny løype til Solastranden halvmaraton 11.januar

Oppdatert: 30. okt. 2019


Sola sentrum passeres i ny trasé for Solastranden halvmaraton. Fra høyeste punkt sydøst for flyplassen - 31 moh - går det svakt nedover bakke i 5,5km før målstrek ved Sola Strandhotell


Langs nye Sola Rådhus til høyre med ny vei parallelt med Sentrumsvegen har nytt fortau gitt åpning for å kunne løpe på trygg grunn rundt flyplassen. Løypa enda mer lettløpt en før og eksotiske Solastranden passeres en ekstra gang


Påmelding / info - løpets hjemmeside:


obs. løypekart 2020 vil bli oppdatert når disse blir endelig klar

Nøyaktig hvor grå personbil her befinner seg helt bak i bildet er vi ved kritisk punkt hvorvidt myndighet vil anbefale at myk trafikant løpende nordfra gis prioritet foran buss og biltrafikk.


Vi er i Rådhusvegen hvor biler her kjører i saktere fart enn samtlige som løper halvmaraton. Likevel vil en risikoanalyse av potensiell mulig trafikk ulykke trenge en signert godkjennelse. Etter at Rådhusvegen er krysset løpes rett frem via kryssing gressplen til man helt nederst i bildet er ved inngang til trygg sykkelsti som leder hele veien tilbake til Sola Strandhotell


Gata i forgrunnen vi her benytter har tilnærmet null biltrafikk, kun oppstillingsplass for busser


Forskrifter er og må være streng mhp sikkerhet og trafikk regulering. Satt på spissen skal det egentlig ikke være mulig å arrangere verken sykkelløp eller mer sakteregående løp. Videre detaljer rundt dette er teknisk, utfordrende men har alltid funnet sin løsning. Et større antall sykkelløp er av samme grunn blitt lagt nedFOTO: Guppi Ra


Spirit kan ikke love løpsforhold med like magisk himmel og fullstendig vindstille som under "Solnedgangen" (5km mosjonsløp) i september, men så langt har våre løp aldri vært avlystFOTO: Guppi Ra


Med løper tetthet kan dette kryss ved innkjøring til Sola Strandhotell for travle bil trafikkanter være utfordrende. Biltrafikk på dagtid en lørdag i januar har imidlertid vist seg være minimal i tidligere års arrangement. Dessuten omkjøringsmulighet (uten bompenger) via Ruinkirken


- 10km løypa følger trasé som i år men etter foreløpige planer kan løpsretning bli snudd, slik at 10km og halvmaraton følger samme rute i store deler av løypa. Dermed enda mer lettløpt


- 10km deltakerne kan oppleve en forhåpentligvis lett bris fra Solastranden etter vel 300 m fra start.- Siden dette fortsatt er et januar løp vil halvmaraton løperne følge prinsippene fra worldcup ski-sprint. Deltakerne skal først løpe en publikumsprolog like ved hotellet, en runde som gir et tillegg på 1,5km før man gir seg i kast med mulige vindkast langs Solastranden


Dette for å avstemme riktig distanselengde 21097,5m - når flyplassen rundt inngårSolastranden halvmaraton vil etter alle solemerker gjennomføres 11.januar for 15.gang. Siste 8 år med Spirit som arrangør. Takket være Statens Vegvesen, tekniske etater i Stavanger/Sola Kommune samt Politietaters velvilje, har løp blitt gjennomført alle årene uten traikkale RUH's


RUH = Rapport uønsket hendelse - et uttrykk som spesielt innen offshore har daglig fokus
TAK DELTAKELSE - 1000 LØPERE

Til neste års løp vil det bli åpnet for ytterligere 100 ekstra "billetter". Løpet ble utsolgt i 2018 og 2019.GRATIS FOR MEDLEMMER I SPIRIT, ELLER ?

Fulltbetalende medlemmer slipper å betale startkontingent. Klubbkasserer gir medlemmer kode for gratis deltakelse etter kontroll av innbetalt kontingent


Spirit ønsker å gi deltakere høy grad av trivsel, komfort og service. Trafikkanter med ulikt behov for fremkommelighet, på parkeringsplass eller (som løper) langs løypa skal alle gis gode sikre betingelser. Når 4-5 drikkevakter skal serve et 30-40 talls løpere som alle ønsker få tildelt drikke uten tap av tid, også om man velger å løpe bak en fartsholder, da tilsier disse praktiske utfordringer at vi helst skulle hatt enda flere på vakt. Også her


Å ytterligere styrke arrangementsstaben er i så måte en nødvendighet. Dette slik at Thomas Asgautsen eller andre løpere i tet i en konkurranse hvor pengepremier er oppsatt, ikke skal risikere å løpe feil når plutselig heftig regnvær skyller bort godt merkede kryss


Dette muliggjøres dersom medlemmer etter tur stiller seg disponibel som løypevakt. Vakt & sikkerhet har høyeste prioritet, tilleggsservice som ekstra fartsholdere har prioritet etter at alle løypevaktposter, vakter på drikkestasjoner, vakter på parkeringsplass og målavvikling er dekket.


Det er ikke riktig at medlemmer som siste år eller nå i høst har tatt steget å våget melde seg inn i en friidrettsklubb skal forventes være de første å tilby seg som frivillige. Alle har vi lyst å løpe, også vi som har stått på post alle årene løpet er arrangert


Samtidig fremholder klubbens ledelse at vi helst så at alle som ønsket å løpe, fikk lov å løpe. Å få lov å delta som aktiv er jo primær årsak til å bli med i en klubb. Her mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Har man flere år etter hverandre fått løpe gratis i egen klubbs egne løp, ja da sitter man nok utsatt til mhp "vår tur til å hjelpe til"


På FACEBOOK har arrangementets arbeidsutvalg nå ute en høring på hvor mange som kan stille som riggere, løypevakt eller parkeringsvakter. Vi møtte i fjor fabelaktig innstilling til å hjelpe til også med ryddefasen timene etter "alle har gått hjem"


Med det herlige gå-på humør vi møter blant medlemmene på alle arenaer, tror vi dette til neste år vil gå like bra som i år. Vi har bare så lyst å bli enda bedre som arrangør. Hvert år


Har man allerede meldt seg på gratis til 2020 løpet og løpt Solastranden noen år tidligere i tillegg, da løser man dette ved å si at arbeidskollega, samboer, søsken, foreldre eller venner tilbyr seg å dekke opp for egen forventet dugnad
247 visninger

Comentários


bottom of page