top of page

Innendørstrening også for voksne 20 + (ENDRET onsdag ettermiddag)

Oppdatert: 11. nov. 2020


Midlertidig forskrift smittevernstiltak tillater likevel trening for voksne over 20 år imorgen torsdag 10.nov.


Idretten er idag tilskrevet og bedt publisere følgende:


Som følge av økende smitte i regionen har det blitt vedtatt en midlertidig forskrift for

lokale smittevernstiltak. Forskriften gjelder fra 10 november 2020.


Følgende avsnitt påvirker idretten:

§7 Begrensning av fritidsaktiviteter

Det innføres forbud mot all breddeidrett for voksne over 20 år.

Det innføres forbud mot å arrangere eller delta på fritidsaktiviteter for voksne over 20

år som foregår i grupper med mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke

overstiger 10, er det ikke tillatt å arrangere eller delta i fritidsaktiviteter hvor

avstandsregelen på 1 meter ikke overholdes.


Dette betyr at all trenings og konkurranseaktivitet for voksne fra og med 20 år i regi av

idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og/eller Idrettsråd innstilles. Eliteutøvere

med egne smittevernsprotokoller er unntatt fra denne forskriften.


Barn og unge til og med 19 år kan fortsette sin aktivitet som normalt.

Forskriften gjelder frem til 07.12.2020 kl. 24.00 eller frem til ny forskrift vedtas.

74 visninger

Comments


bottom of page