top of page

INNKALLING TIL SPIRIT ÅRSMØTE


foto: Andrzej Grochocki, Stavanger FotoklubbFør trening i Sandneshallen 19.mars inviteres til årsmøte i Stavanger Friidrettsklubb (Spirit)

Sted: Sandneshallen

Tidspunkt: torsdag 19.mars kl 17:00Agenda:


Sak 1. Godkjenning stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen


Sak 4. Regnskap i revidert stand – fremlegges på årsmøtet

Sak 5. Fastsettelse av lagets medlemskontingent

Sak 6. Budsjett


Sak 7. Årsrapport (med årsmelding drift og sportslig aktivitet)

Sak 8. Valg – leder og nestleder, øvrige styremedlemmer, revisorer, valgkomite, og representanter til ting og møter i øvrige organisasjonsledd.Frist for innkomne saker til behandling i årsmøte er satt til 9.mars. Saker som ønskes tatt opp må sendes på mail til styreformann - magnus.gronas(at)cegal.comVELKOMMEN PÅ ÅRSMØTE!

73 visninger
bottom of page