top of page

Medlemsfordeler Spirit


Disse betalte alle selv startkontingent i Hinnaløpet, fordi det er et mosjopnsløp


140 av Spirits rundt 150 betalende medlemmer anses som mosjonister. Et fåtall medlemmer greier kvalifiseringskrav for mesterskap som igjen utløser støtte ordninger avhengig av nivå.


Lagets generalforsamling (les: årsmøte) bestemmer størrelse på medlemskontingent og hva innbetalt helårskontingent dekker. Til samtlige av lagets medlemmer ligger en forventning til at man skal utvise lojalitet, bidra til lagbygging ved å stille på fellestrening og/eller hjelpe til under løpsavvikling egne arrangement.


Med dette som forutsetning er det for klubben hyggelig å tilby fulltbetalende medlemmer gratis deltakelse i våre egne mosjonsløp. Dette betyr da videre at dersom man selv ønsker å delta i klubbens største løpsarrangement så applauderes dette, men kun dersom man bidrar ved å skaffe en stedfortreder til en forespurt vaktpost.


Bare slik er det mulig å påta seg større arrangementsutfordringer - også når behov for vakter er opp i mot det samme som antall medlemmer. Som selv meldte seg inn i klubb fordi de var løpere, ikke fordi man hadde fritidsproblemer....


Dersom klubben eventuelt får overskudd på sine løpsarrangement, hva går pengene til?


- Er Holmenkollstafetten noe klubben tilgodeser?


Årskontingenter forsikring og kretskontingent, administrative driftsutgifter som telefon / data bruk, kompetansebygging, toppidrettsutvikling, lagreiser stevner/treningsleire, uniformering, utgifter til regnskap, møteutgifter samt utstyr og oppgradering egne arrangement er en del av årshjuletEr man i et lag er gjerne hovedanliggende å løpe for hverandre mer enn for seg selv.


Til miljø og lagbyggingstiltak som Holmenkollstafetten dekker klubben startkontingent kr 200-250 pr løper avhengig av når man påmelder lag.


Oslo weekend med hotell og lagmiddag ex drikke dekkes i tillegg. HK stafetten er årets klart største friidrettsstevne for voksne over 15 år med samlet over 50.000 deltakere.


Holmenkollstafetten er en folkefest. Et uoffisielt norsk mesterskap i bredde løping. En arena hvor løpere som kanskje løper kun en konkurranse i året møtes. I 2018 og 2019 løp Spirit 120 etapper fordelt på to lag hver kvinner og menn.


Steffen Thorsens bilde viser 2.veksling for Spirits lag i kvinner senior i 2019 stafetten. Jentene er Spirits stolthet i Holmenkollstafetten. I Spirits aller første sesong (2013) tok laget seg inn til 2.plass, opprykk til elite og har holdt seg i eliteklassen hvert år som eneste lag fra Rogaland.


STØTTE TIL NM UTØVERE OG PROFILER PÅ ASFALTEN

FOTO: Ingolf Dale


Thomas Asgautsen har løpt 10km på 31.06 nær minuttet bedre enn NM kval. krav på 10.000m baneløp. I 2019 trolig blant norske friidrettsutøvere med flest antall minutter live på NRK1. Vinner Oslo Maraton, Bergen og Stavanger Maraton ila. 13 mdr. Slik supereksponering av lag og sponsorer bidro til at Thomas oppnådde avtale om noe utgifts kompensasjonFOTO: Geir Eikeskog


- Deltakelse i Rekordløpet Forus dekkes ikke av medlemskontingent.


- Deltakelse i 5km løp på Forus i januar og februar dekkes ikke av medlemskontingent.


- Startkontingent utenbys baneløp dekkes i utgangspunktet heller ikke. Hvis man ikke får betalt ved påmelding, eller i det man henter startnummer, skal faktura meddeles stevne arrangør å bli tilsendt egen adresse, i stedet for til klubb.


- I Spirit er det foreløpig ikke trenerlønn. Dette må ses på som en medlemsfordel eller en av grunnene til at medlemskontingenten er svært lav


- Hovedtrener er PT for utøvere på høyere nivå med nærmest daglig oppfølging. Lønn kr 0.


- Næringslivstopper (ikke Spirit medlemmer) kjøper treningstimer til 2000-3000 kr pr time for en PT. Løper profiler selger program med oppfølging til 20-30.000 kr årlig. Fordel med slike ordninger er fleksibilitet, at man kan trene når man selv har best tid


- Deltar man hyppig på Spirits fellestreninger oppnår man treningsrådgivning som er en del av det som i medlemskontingenten benevnes som "aktivitetsavgift"


- Friidrett er lite flink å prise riktig sine tjenester. Spirit er en av de regionale klubber som har en meget konkurransedyktig medlemskontingent. Vi selger oss altfor billig.


- I medlemsbetingelsene som ligger ute på hjemmesiden fremgår at kontingent bl.a. dekker mesterskap og gratis deltakelse i egne løpsarrangement. Nye løp som kom til i 2020 er ikke en del av hva som inngikk i opprinnelige betingelser for hva medlemskontingent dekket.


- Årsmøte 2018 vedtok en tilleggsformulering hvor startkontingent til mesterskap på asfalt ble dekket kun for løpere uttatt til å representere klubben av sportslig utvalg. Dette endret som følge av endring i forbundets NM reglement. I denne var intensjon at alle kontingenter til norske mesterskap skulle holdes til lavpris. Fordi klubber skulle betale NM kontingenter. Ordningen opphørte da Oslo, Tromsø m.fl. innkrevet NM kontingenter til samme pris som øvrige løpere i samme stevne. Kr 800-900 pr utøver for i det hele tatt påta seg å legge NM inn i sitt etablerte arrangement

100 visninger

Comments


bottom of page