top of page

Nye nasjonale tiltak rammer kultur- og idrettsarrangement kommende uker

Halvmaraton langs Solastranden arrangert siden 2006 har aldri vært avlyst, og vil heller ikke bli avlyst neste år. Mer rundt løparrangement nedenfor


TRENING JUL OG ROMJULEN

Sandneshallen meddelte mandag til brukere av fast treningstid i Sandneshallen at hallen vil være stengt lille julaften 23.desember og frem til 2.januar


TRENING DENNE UKE - INFORMASJON OPPDATERES

Regjeringens pressekonferanse mandag meddelte at tiltak for innendørs aktivitet vil tre i kraft fra natt til onsdag. Spirit vil avvente lokale idrettsmyndigheters direktiver formodentlig presentert tirsdag før vi kan si noe om hvordan fellestreninger vil bli fremover


I morgentimene tirsdag melder nå Sandneshallen at trening for voksne ikke lengre er tillatt. Saken oppdateres. Ved forrige runde fikk idretten "et hav" av løpende ny meldinger.


Slik situasjonen oppfattes akkurat nå, er vi tilbake til sist vinters praksis. Toppidrettsutøvere fikk trene som normalt, ungdom under 20 år fikk tilgang betinget en rekke begrensninger


Bl.a. at grupper får adgang kun samlet felles entré sammen med trener. Foreldre har ikke tilgang, kun trenere i aktivitet på indre bane. Nøye visitterings kontroll, rengjøringstiltak, stengte garderober, forhåndsmelding to dager før treningsdag hvem som skal trene.


I tillegg en ny påminnelse om hallens alltid gjeldende reglement - rundt rene flater:

UTESKO IKKE TILLATT - trening med samme (jogge) sko som brukes ute er ikke tillatt. Man vil se at skobytte foretas ved inngang til hallen, eventuelt på tribunen før man skal gå ut på hallens indre flater. Det er også utøveres forpliktelse dersom aktivitet i lengdehopp grop at man sørger for regjorte flater etter bruk


Nederst i saken følger kopiert skriv fra ledelse SandneshallenNASJONALE TILTAK - IDRETT OG KULTUR ARRANGEMENT


Med regjeringens nye tiltak offentliggjort mandag vil etter alt og dømme løpene planlagt til 15.januar måtte utsettes, uten at vi i morgentimene har funnet ny dato


Hoka Solastranden halvmaraton var tiltenkt en ny storsatsing med målsetting 3000 deltakere innen 2023. Etter at antall påmeldinger i høst lå godt foran tidligere rekordnoteringer har det vært en nedadgående tendens siste to uker


Nå vil vi alle selvfølgelig måtte være med på en ny dugnad og følge direktiver som pålegges fra nasjonalt og regionalt hold


Arrangementsledelsen vil vurdere den nye situasjon som har oppstått og publisere ny dato for løpene når denne foreligger

Mandag kveld mottok idretten følgende orientering fra Norges IdrettsforbundNye inngripende tiltak for idretten


Regjeringen la 13. desember frem nye inngripende tiltak og restriksjoner for å endre den økende smitten i Norge. Nå må idretten på ny forholde seg til svært strenge aktivitetsrestriksjoner.

De nye restriksjonene rammer både barn, unge og voksne. Tiltakene trer i kraft fra og med 15. desember og gjelder i fire uker.

- Idretten har gjennom hele pandemien opptrådt ansvarlig, og det vil vi naturligvis fortsette å gjøre, også i denne situasjonen. Vi vet hvor mye idretten betyr for folks fysiske og mentale helse. Det er derfor med stor bekymring vi mottar beskjeden om at idretten nok en gang underlegges svært strenge aktivitetsrestriksjoner. De nye nasjonale tiltakene er meget alvorlige mht risiko for ytterligere frafall av aktive utøvere og frivillige. Spesielt er jeg bekymret for ungdom og unge voksne, som nå opplever sterke aktivitetsrestriksjoner. Økt frafall blant de frivillige vil også kunne svekke aktiviteten over tid. Derfor håper vi at disse tiltakene blir kortvarige, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge de nye nasjonale anbefalingene og forskriftsfestede tiltak, slik at vi raskest mulig får kontroll på smittesituasjonen og kan komme tilbake til en normal hverdag med både trening og konkurranser.Nye inngripende tiltak for idretten

Av Pressemelding • 13. des 2021

Regjeringen la 13. desember frem nye inngripende tiltak og restriksjoner for å endre den økende smitten i Norge. Nå må idretten på ny forholde seg til svært strenge aktivitetsrestriksjoner.

De nye restriksjonene rammer både barn, unge og voksne i idretten. Tiltakene trer i kraft fra og med 15. desember og gjelder i fire uker.

- Idretten har gjennom hele pandemien opptrådt ansvarlig, og det vil vi naturligvis fortsette å gjøre, også i denne situasjonen. Vi vet hvor mye idretten betyr for folks fysiske og mentale helse. Det er derfor med stor bekymring vi mottar beskjeden om at idretten nok en gang underlegges svært strenge aktivitetsrestriksjoner. De nye nasjonale tiltakene er meget alvorlige mht risiko for ytterligere frafall av aktive utøvere og frivillige. Spesielt er jeg bekymret for ungdom og unge voksne, som nå opplever sterke aktivitetsrestriksjoner. Økt frafall blant de frivillige vil også kunne svekke aktiviteten over tid. Derfor håper vi at disse tiltakene blir kortvarige, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge de nye nasjonale anbefalingene og forskriftsfestede tiltak, slik at vi raskest mulig får kontroll på smittesituasjonen og kan komme tilbake til en normal hverdag med både trening og konkurranser.


Arbeider for å sikre økonomiske støtteordninger for idretten Norges idrettsforbund er allerede i tett kontakt og dialog med regjering og helsemyndighetene.

- Vi vil fremme våre innspill til Kulturdepartementet for å sikre at de helt nødvendige økonomiske støtteordningene for idretten og frivilligheten blir så treffsikre som mulig i en tid hvor idretten på nytt blir hardt rammet av de nye restriksjonene, sier Kjøll.

Regjeringens restriksjoner med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)

 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)

 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Toppidrett:

 • Regjeringen legger opp til at antall toppidrettsutøvere som kan utøve idrett som normalt reduseres betydelig fra dagens omfang. Hvilke utøvere som faktisk omfattes er for øyeblikket uklart. Norges idrettsforbund vil snarest søke avklaringer med myndighetene om hvilke utøvere som vil være omfattet av toppidrettsdefinisjonen. Det henvises ellers til regjeringens nyhetssak om toppidretten.

Arrangementer:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)

 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)

 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)

 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere (oppdateres fortløpende av regjeringen), les mer her.

Les den oppdaterte covid-19-forskriften her.RUNDSKRIV tirsdag formiddag til klubbledere vedr Sandneshallen:


Hei alle sammen!

Da er det dessverre kommet enda strengere restriksjoner.

Vi ber dere alle sette dere grundig inn i nye retningslinjer, og melde tilbake til meg innen kort tid hvem som ønsker trening og hvordan dere som lag skal forholde dere til de nye retningslinjene.


All trening for voksne utgår.

For at vi skal få dette til på en forsvarlig måte må alle gjøre som de blir bedt om.


Ingen kommer til hallen før treningen begynner. Kom på tiden og forlat hallen med en gang etter trening.

*ALLE som skal på indre flate går igjennom kulvert.

*Turnen går opp og helt inn

*Friidrett går rett frem og trekker opp på tribunen

INGEN oppholder seg i hallen FØR eller ETTER treningstid!

Trenere MÅ registrere alle utøvere!

Alt utstyr SKAL ryddes og desinfiseres!

Trenerne SKAL IKKE gå hjem før utøverne!

Garderobene holdes stengt, da vi ikke vil ha mulighet til å vaske og desinfisere de.


141 visninger

Commenti


bottom of page