top of page

Sandneshallen åpen for trening


Fra 1.februar åpent for voksne i gruppe inntil 10 personer, unge inntil 20 personer


At smittevernregler samt Sandneshallens kjøreregler følges er en forutsetning. Avskrift listet nedenfor.


- Enkeltvis entré ikke tillatt. Foreldre har ikke adgang til tribune, kun lagets trenere. Tidligere praksis om meldeplikt - voksne over 20 år - videreføres.


- Ungdomsgruppa møter samlet som før presis kl 1545 ved parkeringsplass eller utenfor inngang. Ungdomsgruppa går samlet fra tribune senest kl 1715, ettersom kontingenter nye lag har oppstart trening fra kl 17.20 - med oppmøte kl 17.15


- Sms melding sendes før hver trening til trener tlf. 92403587. Melding sendes tirsdag eller onsdag frem til kl 22. Dersom melding ikke besvares ok, betyr dette at gruppa er fulltallig


- Medlemskontingent (forfall 31.januar) skal være betalt. Dersom du ikke har mottatt giro fra faktureringsselskapet Spoortz, må du snarest fylle ut skjema utlagt på hjemmesiden vedr. opptak nye medlemmer https://www.spirit-friidrett.com/bli-medlem- Unntak toppidrett for voksne max 10. Toppidrett har som utgangspunkt trening kl 1545, evt forhåndsbooket tid sammen med personlig trener


- Vi gjentar - entré kun samlet sammen med trener. For Spirit voksne torsdag oppmøte (ute) presis kl 1825SANDNESHALLEN - KJØREREGLER

Til alle lag som skal trene i Sandneshallen februar 2021


 VIKTIG! Alle grupper møter ved anviste plasser!


Sandved Turn, går opp og helt bort på tribunen mot klatreveggen


Friidretten, går inn nede og opp på tribunen som er nærmest resepsjonen. Husk

avstandskrav.


Sandes HK møter i cafe 1 og Sandnes Volleyball i cafe 2 ved behov


Andre mindre grupper, møtes i cafeen. Husk avstandskrav.


 Desinfisering av hender gjøres av alle før man går inn i hallen!


 Ansvarlig trener registrerer seg selv når han/hun går inn ved å sende sms med navn og

idrettslag til 92234332 (det er en egen plakat i inngangspartiet)


 Ansvarlig trener må ha kontroll på alle utøvere og trenere f.eks ved påmelding i Spond eller lister som blir krysset av, slik at det lett kan drives smittesporing


 Ingen grupper over 20 personer, og det skal være en ansvarlig trener i hver gruppe. Det er

en forutsetning at treningsarealet blir fordelt slik at gruppene kan holdes helt adskilt under

hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Det anbefales å dele barna inn i faste grupper. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.


 Man må være klar til å gå ut med gruppen når treningstiden er over. Tilrettelegging og

rydding må skje i treningstiden og kan ikke utføres før eller etter.


 Alle friidrettslag går inn og ut av hallen i inngang fra 1. etg. Trekk deretter inn på tribunen for å skifte til innesko


 Brukere av indre flate bruker kulvert


 Alle skal holde minimum 1. meters avstand. 2. meter ved hardere økter


 Det skal være minimum 5-10 meters avstand mellom hver gruppe


 Bruk av områder skal være avtalt på forhånd mellom treningsgrupper


 Foreldre er ikke tillatt i hallen


 Bruk av garderober på kveldstid, kun etter avtale. Må da vaske og desinfiseres av brukere.


 Bruk av treningsrom er ikke tillatt


 Utstyr skal desinfiseres etter bruk mellom hver treningsgruppe. Lagene skal selv ha dette

med.


 Tjukke matter (grønn farge) skal ikke benyttes


 Husk INNESKO


Har du symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber, hold deg hjemme! Det er utrolig viktig at alle forholder seg til de regler og retningslinjer som er satt.


Alle lag og trenere skal ha satt seg inn i Norges Idrettsforbund, sitt Særforbund og FHI sine

retningslinjer i tillegg til hallens regler og retningslinjer.


Hvis ansatte i hallen opplever at trenere eller utøvere ikke følger regler og retningslinjer, vil

laget/klubben kunne bli utvist på ubestemt tid.


Vi ber dere også gi beskjed hvis en opplever at noen ikke tar dette på alvor.

141 visninger

Commentaires


bottom of page