top of page

Solastranden halvmaraton 19.juni 13:30 - 2020 trasé (21km) endret tre ganger


Opprinnelig kart januar løp hvor start ble flyttet fra Ruinkirken til parkeringsplass igjen endret


Start halvmaraton er flyttet fra startsted Nordsjøvegen (16.1.21 start) med biltrafikk og over til sykkelsti, vel 60m østover fra veikryss. 3 ganger er 21km trasé fra 2020 forsøkt forbedret


21km traséen har gjennomlevet uttallige endringer fra løpet i 2006 første gang ble arrangert. Solasplitten, vei utbygging mot Tananger og til flyplassen, manglende fortau på strekning fra Kleppveien til kryss mot Ølberg samt øvrige veiutbedringer har ledet til ny kontrollmåling for riktig godkjent distanse nærmest annethvert år.


Kart ovenfor er tilnærmet korrekt, og vi skal fortsatt løpe rundt flyplassen med nedoverbakke profil i løpets siste vel 5km


Foruten at traséen retning sydøst forbi Sola sentrum nå er å løpe på gang/sykkelsti rett frem istedet for fjorårets knekk innom Buss/Taxi holdeplass Sola, påviste siste tekniske møte en ny mulig fartsbesparelse ved å endre foreslått vendepunkt (v/ innkjøring til Clarion Air hotel).


Innen løpsstart vil vi utarbeide et nytt oppdatert løypekart for 21km. Mål blir på samme sted som seneste år, tett ved inngang Sola Strandhotell. Deler av Solnedgangens 5km trasé tas i bruk i siste trasé endring.


10km trasé uendret

10km traséen fra 2020 løpet benyttes også i 2021


180 visninger

Comments


bottom of page