top of page

Spirit årsmøte idag i Sandneshallen - utsatt pga Covid-19


Med ønske om å ha medlemmer fysisk tilstede er årsmøte utsatt. Ny dato publiseres på hjemmesiden når denne er berammet

32 visninger
bottom of page