top of page

Spirit Årsmøte utsatt 1 uke til 23.febr


SANDNESHALLEN KL 1700-1830 - TORSDAG 23.FEBRUAR


Viser til innkalling årsmøte den 24.januar på hjemmesiden. Grunnet forretningsreise til styre leder er det i dag besluttet at årsmøte utsettes 1 uke fra 16. til 23.februar til samme tid/sted.


Det er ellers ingen dramatikk forbundet med utsettelse annet enn nevnte årsak. Spirit har på sine første 10 driftsår blitt til en veldrevet friidrettsklubb med god økonomi og et stabilt styre som nesten uten unntak tar gjenvalg.


- Årsmelding sport er klar, publisert hjemmesidens nyhetssider sist uke.

- Regnskap er klar.

- Budsjett 2023 er klar.

- Valgkomiteens innstilling er klar.


Detaljer fremlegges årsmøte.


Blant årsmøte saker er godkjenning av innkalling. Vi kan ikke minnes klubben har mottat noe innsigelser under årsmøte behandling av dette punkt, men hører det skurrer i år blant deler av medlemsmassen som ikke følger med i løpende nyhetsoppdateringer99 visninger

Comments


bottom of page