top of page

Stevner 2020: KM i friidrett legges ned, Coop Jærcup for barn/unge opp til 18 år, terminlista klar

Oppdatert: 26. okt. 2019


Katrine Tonning jubler for sin 2.gullmedalje under KM i friidrett i Haugesund i 2018. Arrangør HIL med strålende gjennomført mesterskap, men kretsens beste aktive deltar ikke i KM.Spirit med 5 deltakere i KM 2018, alle tok KM gull. Aktive søker stevner med stor deltakelse, hvor øvelsesutvalg og tidsramme er mulig å planlegge etter. Uten forutsigbarhet er det ikke mulig å prioritere lokale banestevner, konsekvensen er at KM i friidrett nå etter alt å dømme legges ned


Da kretsens største friidrettsklubber møttes til det årlige oppmannsmøte / "terminlistemøte" tirsdag denne uken, kunne kretsens daglige leder Signe Emilsen fortelle om tiltak/oppgaver innen rekruttering, utdanning/kompetansebygging. En del av kretsstyrets arbeid er å bidra til aktivitet på tvers av klubbgrenser.


Signe Emilsen nevnte spesielt fantastiske idrettsøyeblikk i arbeidet med "Lerøylekene" hvor alle jenter og gutter som i år fyller 12 eller 13 år er velkommen til det første "Bli kjent" treff i Sandneshallen lørdag 23.november mellom kl 10-17. Spesifikk type trening og spennende foredragsholdere

KLUBBENE FIKK TILSENDT DENNE OPPSUMMERING

Terminlistemøte Rogaland Friidrettskrets gjennomført 22. okt. 2019 i Radlastuå Sandnes Idrettspark. 16 deltagere fra 11 klubber deltok på terminlistemøtet.

Det ble vist en 3 minutters film fra ETCH som ble avholdt på Sandnes i august i forkant av terminlisteforhandlingene. Daglig leder orienterte kort om det som skjer på kretskontoret.


Terminlisteforhandlingene ble gjennomført på 2 timer. Endel arrangement er fremdeles ikke meldt inn. Generelt er det få seniorstevner. Men det ble informert om at arrangør av COOP Jærcup kan åpne for seniorøvelser.


I tillegg er det seniorklasser i Haugesund Sparebankcup. Kretsmesterskapet og dens status ble diskutert. Det vil bli arrangert kretsmesterskap i Sandnes-hallen i januar 2020.


Kretsmesterskap i terrengløp blir avholdt i forbindelse med Morten løpene i april 2020. Ingen har søkt om KM utendørs.


Det ble vedtatt at kretsstyret sender ut forslag til øvelsesutvalg. De vil sende forespørsel til Haugesund (Mailekene) og Høstlekene (Sandnes IL) om å be de legge inn KM øvelser i allerede eksisterende arrangement. Dette blir sendt ut på et senere tidspunkt.


Terminlisten 2020

Vedlagt følger den UOFFISIELLE TERMINLISTEN FOR ROGALAND FRIIDRETTSKRETS 2020.

For at den skal bli offisiell må klubbene


Registrere sitt arrangement i sportsadmin (på bane) eller mosjonssiden (arrangement utenfor bane)Det anbefales at øvelsesutvalg legges inn når arrangementet registreres. Det er mange grunner til det, blant annet at utøvere/trenere da vil få en forutsigbarhet i treningsarbeidet sitt. Arrangementer blir lagt inn i treningsprogram til utøvere, og forhåpentligvis blir det bedre deltagelse på en del arrangement.


Når det gjelder planlagte kurs i 2020 vil datoer på disse bli publisert når de er klare. Klubbene oppfordres også til å melde inn behov for kurs.


Sportslig hilsen

Signe Emilsen

daglig leder Rogaland Friidrettskrets – 100 år i 2019
SPIRIT KOMMENTAR

Stevnedatoer bane uten program / øvelsesutvalg har minimal interesse og publisering av en "foreløpig terminliste" for banestevner utendørs avventes


Spirit åpner tradisjonen tro neste års gateløp sesong med Solastranden halvmaraton og 10km lørdag 11.januar (det er allerede stor påmelding, løpet utsolgt i 2018 og 2019)Regnvær i forkant sørget for at løpebanen langs Solastranden ble spesielt rengjort til 5km mosjonsløp som Spirit (Stavanger FIK) arrangerer hvert år den 2.mandag i september måned


www.spirit-friidrett.com (nyhetsside friidrett Rogaland)


vil fremover formidle mer om foredrag løping på Sola Strandhotell 8.november (se også sak om dette i artikler nedenfor) om "bli kjent treff" på hotellet nyttårsaften ifm gjennomløping - samme dag - i ny halvmaraton trasé til 2020 løpet 11.januar.Deepocean Arena i Haugesund er en spesialhall for friidrett, ikke som i sørfylket hvor hallen i Sandnes er en del av "Folkehallene" som mot betaling gir brukermulighet også utenom den organiserte idretten.


Det er et annet dekke i Deepocean Arena enn i Sandneshallen. Gode distanse prestasjoner på bane har alltid å gjøre med jevn fart og hvorvidt gode tette felt besørges fremskaffet. Det har over tid vist seg at underlaget i Haugesund er meget lettløpt for mellom og langdistanse
Haugesund IL (HIL) åpner neste års innendørssesong 8.januar i Deepocen Arena med øvelser fra 11 år og oppover. HIL avvikler også innendørsstevne den 19.februar (13 år +)


11-12 januar avvikles "Sørvestmesterskapet" i Sandneshallen for 13år+ Dette tradisjonsrike stevne har besøk av utøvere også fra Agder fylkene og spesielt innen sprint fyldige deltaker lister


Første stevne innendørs i stevneserien COOP Jærcup går i Sandneshallen 16.januar og er for jenter og gutter fra 10 år +


COOP Jærcup II - 20.februar

COOP Jærcup III - 3.mars


Dermed samme dato mønster som for 2019, hvor de to første stevner avvikles i Spirits faste treningstid på torsdager, mens stevne nr 3 i Coop Jærcup avvikles på en tirsdag


NM banestafetter avvikles på Stavanger stadion 23-24.mai, FRAMO LEKENE - vestlandets største ungdomsstevne med stor representasjon fra Rogalandsklubbene - avvikles 29-31.mai på Fana stadion. Når så friidretts NM neste år er berammet 19-21.juni ble det denne gang utfordrende for HIL å finne dato for Mailekene. Mailekene er nå terminfestet til 6-7.juni


obs. For mange år siden gikk Mailekene en gang i september måned

Undheim vil utvide sitt nye tilbud banestevner til en distansekarusell over 3 dager - alle på en fredag. Som ultra/langdistanseklubb vil lengre distanser settes opp både i de yngre klasser og for voksne. Første stevnedato er fredag 17.april, fredag 29.mai er neste stevne


Parkløpet i Sandvedparken, Sandnes arrangeres 28.mars


Hålandsvannet halvmaraton arrangeres tirsdag 14.april (3.påskedag)


Sentrumsløpet og Bergen City Marathon - begge med over 10.000 deltakere - vil også neste år kollidere med Stavanger regionens store løperklassiker "Siddisløpet" som alltid den siste lørdag i april. Skjalg vil ta en betenkning hvorvidt man vil flytte Siddisløpet til dato hvor det foreløpig ikke er oppsatt arrangement - lørdag den 2.mai


Sandnes IL velger også neste år å legge "Sandnesløpet" til 9.mai samme dato som landets største løp-arrangement Holmenkollstafetten som i år samlet vel 50.000 påmeldte deltakere

Store private løp som Hydro Rundt, Sandnes halvmaraton og Karmøy Maraton samt en rekke tradisjonsrike mindre løp holdes utenfor pga at det ikke er søkt om dato til kretskontoret


For noen av disse er datoer imidlertid forlengst innarbeidet:


Orremila - arrangers alltid lørdag før Egersund halvmaraton

Strandamila (10km) og Sabbaløpet (8,3km Karmøyhallen/Vedavåg) - arrangeres alltid 1.mai

Fisterløpet - arrangeres alltid Kr.Himmelfartsdag

Ølmedalen rundt - arrangeres alltid 2.pinsedag


Mosvannsløpet arrangeres neste år 9.september mens Hanatrappene opp arrangeres den 17.september

540 visninger

Comments


bottom of page