top of page

Titt-titt, hvem der? Lyst å bli med du også i en lavterskel løpegruppe?


Kanskje en utenlandstur sammen for å løpe halvmaraton kan være et høvelig mål? Onsdag i neste uke fra kl 19 inviterer Spirit unge og eldre til gratis treningsfelleskap v/Stokkavannet


Oppmøte: Trafoen ved søndre inngang til Stokkavannets tursti, nedenfor Madla Amfi


Intensitet: Lavterskel - dvs gang/løping i pratefart med instruktør ca. 1 times varighet


Pris: Gratis

Blant mix av fargesprakende mosjonister ses t.v. i rød overdel Oda og t.h. Helena i sort som vil inngå som instruktører i Spirits høyst uformelle lavterskel utendørs treningstilbud


Initiativtaker og mangeårig leder av trimgruppa Gla'trimmen vil også delta med råd og vink for hvordan komme i høvelig form gjennom få ukers treningsfelleskap


Den lokale trenings- og løp podcast Lavterskel.no opplever sterkt stigende antall lyttere. Når dagens gjest Kristin Vabø tv. - sammen med en annen luring en annen av Spirits løpveiledere - i intervjuet snakket om hvordan det var å være med i en løpeklubb og hvordan klubben tar vel i mot løpere på alle nivå, nevnte Kristin spesielt savn av flere jenter på fellestreningene


Samtalefart vil være den rød tråd i opplegget. Når en gruppe nybegynnere samles vil man fort se at tre nivåer utkrystaliserer seg. En gruppe som løper litt for fort for meg, en kanskje ganske passe og en siste som løper altfor sakte.


Det er ingen som løper for sakte, alle vil bli ivaretatt i det tempo som oppleves behagelig for den enkelte uansett 0-nivå ved fremmøte eller man tenker noe så ufint som å være best på et drag


Det er ikke snakk om å løpe rundt Stokkavannet (som oppstart altfor langt for lavterskel) men vi vil veksle mellom lette kortere joggedrag og lett gange langs turstien i retning Golfbanen


For å holde hele gruppen samlet vil vi allerede på første treningsdag løpe bakkeintervaller i den lette motbakken på grusstien oppover mot Golfbanens parkeringsplass


Og da må vi fort selge inn en misforstått sannhet i treningssammenheng - at intervall er et annet ord for pause, ikke et ord for hardtrening


Hvor hardt det skal være er det hver enkelt selv som bestemmer sammen med våre trenere


Bli med da vel ! Kanskje blir også du bitt av løperbasillen, kanskje blir også du med på turer som til København halvmaraton? Det kan gå, det er nesten et år til .....

697 visninger

Comments


bottom of page