top of page

Virusleikane, Sandneshallen lørdag kl 11


3.mars 2020 er siste gang et lokalt innendørsstevne er arrangert. Lørdag 15.jan. nytt forsøk...


Spesielle retningslinjer og kun et fåtall øvelser begrenset til max 20 deltakere pr klubb


1500m, 60 og 60m hekk (foreløpig) eneste oppsatte løpsøvelser. Stengt for publikum og fra ulike lag kun tillatt for toppidrettsutøvere i samme heat


Utøvere som ønsker delta melder interesse - ikke til arrangør, men til trener/sportslig leder i hver enkelt klubb. Påmelding sendes således til arrangør kun felles pr klubb ved trener/leder.

Påmeldingsfrist tirsdag 11.januar kl 23.59.


Bildet nærmest historisk. 800m. Dato 3.3.2020. Max 8 tillatt pr start innendørs pr heat. I dette heat er samtlige startende fra Spirit. Svein Olav Krakstad som vurderer delta i EM innendørs for veteraner var den gang ny i klubben og løper i sort. Hans Petter Aakre vinner med 2.05.62


Interessen fra Spirit til å delta er stor.....lyst å prøve? meld deg til trener mandag kl 1710 (Vannassen), tirsdag kl 18 Tau stadion eller du sender en sms til sportslig leder Einar


- Stevnet kommet til som erstatning for Sør-norsk mesterskap som er flyttet til 26-27.februar


Her sakset fra arrangør Sandnes IL's innbydelse (sitat)


Kvar klubb/lag melder inn sine ønsker for ein eller fleire stevnedelar der grupper på opp til 20 utøvarar frå og med 15 årsklassen kan gjennomføra sine øvingar. Ønsker blir sendt til Else Storhaug på mail; else.storhaug@lyse.net, av ein koordinator (oppmann, leiar, sportsleg leiar o.l) for klubben innan tirsdag 11.januar kl 23:59 og må innehalda ønska øvingar, namn og alder på utøvarar og fordeling av utøvarar og øvingar per gruppe der det er ønskeleg med meir enn ei gruppe.


Aldersgruppene 13-14 år kan bli vurdert viss det er ønske om det. T.d. som eit alternativ for dei som har få 15+ utøvarar og difor lite intern-konkurranse i klubben.


Påmeldingen til dette stevnet blir koordinert av trener/oppmann i hver klubb og blir sendt samlet på mail til else.storhaug@lyse.net Er det ønske om andre øvelser, kan vi vurdere det


Sitat slutt259 visninger

Comments


bottom of page