Løpetrening

Løpetreninger 

Spirit har flere ukentlige fellestreninger uten pliktig oppmøte. I tillegg har vi en lukket Facebook-gruppe for medlemmer hvor vi ofte inviterer til tilleggsøkter på initiativ fra den enkelte.

Trening Vannassen flyttet til Mosvannet i november pga. arbeider med tursti.

Mandag 15:30

Mosvannet turstier nedenfor ny kulvert over Motorveien, nær "Andedammen" - Lang intervall

Mandag 17:15

Mosvannet turstier nedenfor ny kulvert over Motorveien, nær "Andedammen" - Lang intervall

Onsdag 17:15

Løpegruppe. (Ny høsten 2019) Oppmøte ved trafoen, Stokkavannet.

Torsdag 16:00

Treningsgruppe for 12-13 år i Sandneshallen.

 

Torsdag 18:30

Kortintervaller i Sandneshallen fra september - medio mai. 200, 400 eller 600 meters intervaller etter nivå.

Oppmøte på tribunen.

Fra medio mai - september flytter vi intervallene utendørs og løper rundt Gisketjernet ved Sandnes stadion

Prøvetime:

Potensielle nye medlemmer inviteres til prøvetime for å se om Spirit er noe for deg. Møt opp mandag eller torsdag og bli med på en prøvetrening :)