top of page

HOKA Solastranden - kart, løypetraséer

Oppdatert: 16. mar. 2022


5 km ny distanse i årets arrangement. Uendret trasé for 10km og halvmaraton. Praktisk info og kart for 10 og 21km - se løpets hjemmeside, se etter boks for distanser. Noen kart har en dato fra tidligere års løp, betyr at løypa er uendretDugnad og gratis løp for Spiritmedlemmer


Vi har mange løp å arrangere, og det ligger en stor dugnadsinnsats bak. Noen stiller mye på dugnad, andre ikke så mye. På årsmøtet ble det vedtatt at vår tidligere regel om "gratis løp for aktive medlemmer" nå også forutsetter at man er med på dugnad på minst et arrangement. Det går ofte an å kombinere dugnad med å løpe selv, da dugnadsøktene typisk er et par timer lange. Man kan også få andre, f.eks. familiemedlemmer til å ta sin dugnad. Dugnad kan være løypevakt, start/mål-hjelp, startnummerutdeling og mye annet. Fartsholder gjelder ikke. Har man tatt en dugnad og betalt medlemsavgift for aktive, kan man delta på alle løpene. (Dvs. 1 dugnad = 1 eller flere løp i året). Løpene gratis deltakelse da gjelder for er:


HOKA Solastranden Halvmaraton, Hålandsvannet Halvmaraton og Solnedgangen. Hvis du ønsker gratis plass på Solastranden halvmaraton 2022, 19. mars 2022, må du enten ha deltatt på dugnad i 2021, eller forplikte deg til å bidra med dugnad på et løp i 2022.
Dersom satte betingelser er oppfylt, vil Spirit medlemmer kunne delta gratis. Det skal løpes i klubbdrakt, medlemskontingent skal være betalt i god tid før løpsdato og dugnadsskjema skal være innlevert. Etter innlevert skjema, vil det etter to-tre hverdager bli frigjort individuell kode som gir rabatt for startkontingent og admin gebyr, men ikke lisens


Informasjon og tilgang skjema på lukket facebook gruppe. Tilgang lukket facebook gruppe tildeles av styret etter at medlemskontingent er betalt. Faktura for medlemskontingent ble sendt ut første gang i januar og andre gang i februar - begge som melding på epost fra Spoortz

285 visninger

Comentários


bottom of page