top of page

Innkalling årsmøte i Spirit - Stavanger friidrettsklubb - onsdag 17.juni kl 1800


Spirts årsmøte opprinnelig berammet i mars ble utsatt pga korona. Vi har fått låne IL Skjalgs klubbhus og innkaller med dette til årsmøte som følgerInnkalling Årsmøte Spirit – Stavanger friidrettsklubb 17.juni kl 1800-1930

Sted: Stavanger stadion, Skjalg klubbhus på toppen av tribunen.

Agenda:

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandling av idrettslagets årsberetning

Sak 5. Behandling regnskap i revidert stand

Sak 6. Behandling av forslag og saker

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2021

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett – budsjett fremlegges på årsmøtet

Sak 9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10. Valg – presenteres på Årsmøtet

  • Leder og nestleder

  • Øvrige styremedlemmer

  • Varamedlemmer

  • Eventuelle andre valg

  • Revisorer

  • Representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd

  • Valgkomite

  • Triatlon styre

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!


102 visninger

Comments


bottom of page